بازگشت به صفحه قبل

 تيتر: انجمن همياران سلامت روان

   

         مدير عامل " انجمن همياران سلامت و روان" خانم تقي زاده مهمترين هدف انجمن را پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي در جهت ارتقا سطح دانش افراد جامعه دانست و در اين مورد گفت: براي رسيدن به اين هدف، انجمن اقدام به برگزاري كلاس‌ها و كارگاه‌هاي آموزشي كرده است و همچنين در دو ساله اخير انجام پروژه "اجتماع محور" (اعتياد) و "پايگاه سلامت اجتماعي" از ديگر برنامه‌هاي انجمن بوده است. برگزاري همايش "زنان و اعتياد" و برپايی سمينارهاي مختلف، حضور در نمايشگاه‌ها و برگزاري كارگاه "تسهيل گري و مهارت‌هاي زندگي" از فعاليت‌هاي انجمن بوده است.

         گسترش پايگاه‌هاي سلامت روان اجتماعي و ارتقاء سطح دانش افراد از طريق انتشار بروشور و ترجمه كتاب‌هاي مختلف و آموزش افراد با توجه به نيازهاي آنان و گسترش شبكه ارتباطي با ساير ارگان‌ها از جمله هدف‌هاي آينده انجمن هستند. بيشترين ارتباط اين انجمن با بهزيستي و شهرداري مي‌باشد.  از نظر خانم تقی زاده شبكه سازي سازمان‌هاي غير دولتي  امري درست و به جاست.

وی معتقد است كه دولت‌ها بايد مردم را باور داشته باشند تا به هر توسعه‌اي كه مد نظر دارند برسند.