بازگشت به صفحه قبل

تيتر: مجمع ملي خيرين مسكن ساز جوانان

خيرين جوان

 

            مجمع ملي خيرين مسكن ساز جوانان نهادي است مردمي، غير دولتي، غير انتفاعي، غير سياسي و عام المنفعه  جهت برنامه‌ريزي، مديريت و اجرا با هدف فراهم آوردن زمينه براي تأمين مسكن جواناني كه با مشكل بيكاري، بي ثباتي اقتصادي و مالي و كاهش نسبي درآمد مواجه هستند و توانايي لازم براي تامين مسكن خود را ندارند.

          آقاي فرهادي مديرعامل اين مجمع اهم فعاليت‌هاي انجام شده در را اين‌گونه برشمردند:

1- تلاش در جهت ثبت مجمع و دريافت پروانه فعاليت از اداره كل اطلاعات ناجا، اجاره دفتر كار و تجهيز آن

2- تهيه دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي اجرايي، اداري و مالي و استخدامي

3- مشاركت در ساخت 25 واحد مسكوني الگو در شهر بم براي جوانان آسيب ديده از زلزله و همكاري در ساخت 22 واحد مسكوني الگو در شهركرد با سازمان ملي جوانان

4- برگزاري چهار همايش با حضور خبرگزاري‌ها و رسانه‌ها به منظور معرفي مجمع و شناخت افراد خير كه بخشي از نتايج آن عبارتند از:

1-4 – تعهد همكاري تعداد زيادي از مهندسان مشاور، شركت‌هاي ساختماني و افراد حقيقي و حقوقي با مجمع ملي خيرين مسكن ساز جوانان

2-4- تعهد واگذاري زمين از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي به مجمع جهت ساخت واحدهاي مسكوني

3-4- تعهد پرداخت هزينه‌هاي ساخت واحدهاي مسكوني توسط بسياري از خيرين

4-4- معرفي مجمع از طريق رسانه‌هاي گروهي

5-4- معرفي مجمع از طريق تكثير مطالب عنوان شده در همايش‌ها بر روي ‍CD و ارسال آن‌ها براي تعدادي از خيرين و افراد سرشناس

5- تهيه 3 شماره گاهنامه براي معرفي اهداف و فعاليت‌هاي مجمع و تكثير و تجليد بيش از 2500  نسخه و ارسال آن‌ها

6- تهيه بولتن خبري به تعداد 2500 عدد و ارسال آن‌ها

7- برگزاري چند ميزگرد تخصصي با شركت كارشناسان و مهندسان مشاور و پيمانكاراني كه اعلام همكاري با مجمع نموده‌اند.

8- برگزاري جلساتي با مسئولان و كارشناسان ارگان‌ها و نهادها از جمله شهرداري تهران، تعدادي از مناطق شهرداري استانداري تهران، وزارت مسكن و شهرسازي، صندوق قرض‌الحسنه انصار المجاهدين، ستاد بسيج سازندگي و... كه مقدمات همكاري با تعدادي از آن‌ها فراهم شده و در حال تنظيم توافقنامه همكاري ‌بآنها هستيم.

9- همكاري نزديك با سازمان ملي جوانان در تهيه برنامه‌ ساماندهي مسكن جوانان در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

10- همكاري در تهيه طرح ساماندهي مسكن جوانان كه در نهايت منجر به تصويب سند ساماندهي مسكن جوانان گرديد.

11- معرفي مجمع از طريق سازمان ملي جوانان به عنوان بازوي اجرايي سند ساماندهي جوانان به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، وزارت مسكن و شهرسازي و كليه مديران عامل بانك‌ها در جهت همكاري

12- مكاتبه با تعدادي از مسئولان، نمايندگان مجلس، استانداري‌ها، فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها، دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد اسلامي و تشكل‌هاي مردمي (بيش از 7500 مكاتبه) جهت معرفي مجمع و پيشنهاد همكاري متقابل در امر مسكن جوانان

13- ايجاد بانك‌هاي اطلاعات اينترنتي متقاضي مسكن، ارائه دهند‌گان خدمات به مجمع و تشكل‌هاي مردمي عضو مجمع به منظور برنامه‌ريزي مسكن جوانان براساس الگوهاي طراحي شده براي گروه‌هاي هدف از روي مستندات گردآوري شده كه مرحله اول ثبت‌نام آغاز شده و ادامه دارد.

14- تعيين گروه‌هاي هدف و اولويت‌بندي آن‌ها براساس مطالعات انجام شده و نحوه واگذاري مسكن

طرح‌ها و برنامه‌هاي آينده اين سازمان غير دولتي جلب مشاركت مؤثر و نظام‌مند مردم، جوانان، سازمان‌هاي دولتي و بين‌المللي و تشكل‌هاي مردمي در قالب يك نهاد ملي فراگير جهت رفع نيازها و مطالبات جوانان در زمينه مسكن و كاهش بار مالي و اجرايي دولت در زمينه تأمين مسكن جوانان و زنان بي‌سرپرست خانواده است. همچنين تبيين و تحكيم جايگاه جوانان در عمران و آباداني و توسعه كشور، تلاش در جهت معرفي بيشتر و اهميت نقش تشكل‌هاي غير دولتي مسكن ساز در جامعه و مشاركت دادن بخش‌هاي غير دولتي و مردمي در تأمين مسكن جوانان از ديگر اهداف مهم مجمع خيرين مسكن ساز مي‌باشد.

شركت در جلسات مهم بخش‌هاي دولتي و غيردولتي داخل و خارج از كشور كه در رابطه با ساخت مسكن مشورت و تصميم‌گيري مي‌کند و مشاركت فعال و مؤثر در فرآيندهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در آن زمينه از جمله اهدافي است كه اين مجمع آن‌را دنبال مي‌كند.

آقاي فرهادي در رابطه با مشكلات و موانع توسعه فعاليت مؤسسه غير دولتي خود نداشتن امكانات و بودجه كافي، عدم حمايت و پشتيباني در حد انتظار از دولت و تناقض ميان حرف و عمل دانست.

از ديد وی سازمان‌هاي غير دولتي بايد براي فعال كردن نقش خود از شايستگي، واقع‌گرايي و روش‌شناسي برخوردار بوده و تلاش كند تا حامياني براي مسائل و قضاياي خود بيابند و اين كار ميسر نمي‌شود مگر از طريق داشتن برنامه‌هاي قابل اجرا و برگزاري جشنواره‌ها، همايش‌ها، ميزگردها و تبليغات از طريق صدا وسيما و مطبوعات و اينترنت. مجمع ملي خيرين مسكن ساز جوانان در اوايل سال 83 در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي تأسيس شد كه با توجه به حمايت ايشان از جامعه مدني اين تشكل با بعضي مسئولاني كه كارشان با اهداف مجمع همخواني داشت، ارتباط خوبي برقرار نمود و مورد حمايت قرار گرفت.

           آقاي فرهادي ابراز اميدواري كرد كه اين ارتباط خوب بين مجمع و دولت جديد همچنان ادامه داشته باشد. او در زمينه شبكه سازي مؤسسات غيردولتي اظهار داشت: با توجه به عصر ارتباطات كه جهان را به دهكده‌اي تبديل كرده است، به نظر مي‌رسد توسعه شبكه امري اجتناب‌ناپذير باشد و علاوه بر سطح استاني و شهرستاني، حتي بخش‌ها را بايد پوشش داد و از طريق اينترنت می‌توان با ساير تشكل‌هاي ملي و بين‌المللي ارتباط برقرار كرد و تبادل اطلاعات نمود.