بازگشت به صفحه قبل

تيتر: مؤسسه علمي پژوهشي جهان معاصر

 

               مؤسسه جهان معاصر از مراكز فعال در قلمرو مطالعات و بررسي‌هاي اجتماعي، فرهنگي و نيز كمك رساني به اقشار نيازمند و محروم جامعه است. اين مؤسسه كه از سال 1378 به طور رسمي براساس مجوزهاي صادره از ارگان‌هاي ذي‌ربط فعاليت‌هاي خود را استمرار داده است، از پيشينه 20 ساله‌اي برخوردار است.

             مؤسسه در قالب سه گروه فعاليت مي‌كند:  1- گروه ارتباطات بين‌المللي  2- گروه تحقيق    3- گروه خيريه.

            گروه ارتباطات بين‌المللي متشكل از كارشناسان، متخصصان، محققان فعال در امور بين‌المللي و نمايندگان مؤسسه در كشورهاي ديگر است.

          گروه تحقيق متشكل از كارشناسان، متخصصان و محققان فعال در امور جمعيت و توسعه پايدار شامل كارشناسان امور اجتماعي، جامعه‌شناس، محيط زيست، مديريت و رفاه اجتماعي است.

         گروه خيريه متشكل از خيرين، دلسوزان و كساني است كه جهت رفع مسائل و مشكلات گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه براي دريافت كمك‌هاي مردمي و ارائه به نيازمندان فعاليت مي‌كنند.

        اهداف و موضوع‌هاي اصلي اين مؤسسه شامل مطالعه، تحقيق و ايجاد ارتباط بين‌المللي در امور جمعيت و نيازهاي آن در جهت كمك به برنامه‌ريزي‌هاي ملي و بين‌المللي و اهداي كمك‌هاي انساني و بلاعوض به نيازمندان و محرومين، كمك به ارتقاء سطح فرهنگ، بهداشت و تقويت استقلال مالي محرومين و ارائه طرح‌هاي اقتصادي، اجتماعي براي مناطق محروم، نيازمندان و پناهندگان مي‌باشد.

اما مهمترين فعاليت‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي انجام شده در اين مؤسسه عبارتند از:

       1- بررسي چگونگي دسترسي دختران به آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و اشتغال آنان در استان‌هاي ايلام، بوشهر، سيستان و بلوچستان، گلستان و اسلام‌شهر با همكاري مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري.

       2- تهيه طرح سنجش افكار عمومي انتخابات هشتمين دوره رياست جمهوري

     3- برگزاري همايش توانمندسازي زنان با تأكيد بر حقوق و بهداشت باروري با همكاري مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري.

         4- برگزاري همايش بررسي شيوه‌هاي افزايش سازمان‌هاي غير دولتي زنان متصدي امور زنان سرپرست خانواده آسيب‌ديده و آسيب‌پذير با همكاري مركز امور مشاركت زنان.

 

استراتژي مؤسسه شامل اين موارد است:

1- همكاري در تسهيل ارتباط نزديك‌تر بين ارگا‌ن‌هاي كشور با مراكز تحقيقاتي بين‌المللي به منظور به كار گيري نتايج تحقيقاتي و دستاوردهاي علمي در عرصه فعاليت‌هاي اجتماعي.

2- شناخت وضعيت جمعيت و توسعه و مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي و ارائه راه‌حل‌هاي مناسب در چارچوب اهداف و سياست‌هاي كلي دولت.

3- جلب حمايت مردمي از فعاليت مؤسسه خيريه جهان معاصر به منظور كسب پشتيباني عمومي در امور خيريه.

4- بسط و توسعه در روابط بين‌المللي از طريق همكاري با سازمان‌هاي ذي‌ربط و مراكز مشابه در نقاط ديگر جهان.

5- انعكاس نتايج تحقيقاتي و مطالعاتي در امور جمعيت، پناهندگان، توسعه و محيط زيست و منابع به مراجع ذي‌صلاح.