بازگشت به صفحه قبل

تيتر :بنياد خيريه فيروز نيا

 

         مدير عامل "بنياد خيريه فيروز نيا" خانم شفيقه فيروز نيا در پاسخ به سؤالات سبا اظهار داشت:

برگزاري مراسم مذهبي (مولودي، سفره امام حسن و...)، برگزاري كنسرت (ويژه بانوان)، تهيه و توزيع خواربار و پوشاك جهت خانواده‌هاي تحت پوشش، كمك هزينه درماني براي خانواده‌هاي تحت پوشش، تأسيس شعبه فرهنگي هنري در ميدان محسني به منظور خدمات آموزشی فرهنگي و هنري، كسب جايگاه مشورتي ويژه در سازمان ملل (شوراي اقتصادي – اجتماعي – اكوسوک) و تأسيس اولين شعبه بنياد خيريه فيروزنيا در دماوند از جمله فعاليت‌هاي دو ساله اخير مؤسسه مي‌باشد.

اهداف و موضوع‌هاي اصلي مؤسسه در سه محور كلي است:

1-       حمايت از بانوان سرپرست خانوار

2-       حمايت از فرزندان بي بضاعت با پرداخت هزينه تحصيل

3-       اشتغال‌زايي جهت بانوان سرپرست خانوار

              خانم فيروز نيا بزرگ‌ترين مشكل مؤسسه را در مضيقه بودن اقتصادي دانست. خريد و واگذاري تعدادي واحد مسكوني براي خانواده‌هاي تحت پوشش بي‌بضاعت و احداث خانه سالمندان و امكانات وابسته از جمله طرح‌ها و برنامه‌هاي آينده مؤسسه عنوان شد.

           خانم فيروز نيا به سؤال ما در خصوص نحوه ارتباط مؤسسه با مردم و نهادهاي دولتي اين‌گونه پاسخ داد كه:

ارتباط "بنياد خيريه فيروز نيا" با مردم از طريق اطلاع رساني تلفني، مصاحبه در رسانه‌ها، درج آگهي در روزنامه، اطلاع‌رساني در فعاليت‌هاي بنياد و ارتباط با نهادهاي دولتي از طريق مكاتبات اداري و مذكرات حضوري مي باشد.

         مدير عامل اين بنياد از دولت آقاي خاتمي به خاطر مساعدت و كمك‌هاي مالي تشکر و قدردانی کرد و از دولت آقاي احمدي نژاد انتظار ادامه اين مساعدت و همكاري را دارد.

           خانم فيروز نيا شبكه سازي سازمان‌هاي غير دولتي را امري بسيار مفيد مي‌داند، زيرا به اعتقاد او سازمان‌های غير دولتی از اين طريق از تجربيات يكديگر بهره می‌برند و می‌توانند تعاملات كاري گسترده‌اي داشته باشند.

       مؤسسه خيريه فيروز نيا 3 سال است كه به عضويت شبكه ارتباطي غير دولتي زنان درآمده است.