بازگشت به صفحه قبل

تيتر:

مؤسسه فرهنگي هنري بانوان عكاس

 

      مدير عامل "مؤسسه فرهنگي هنري بانوان عكاس"  خانم اباذري فعاليت اين گروه را برگزاري نمايشگاه‌هاي عكس، سفرهاي عكاسي و نشست‌هاي عكاسي عنوان كرد.وي در جواب به سؤال ما در مورد اهداف و موضوعات اصلي سازمان خود اظهار كرد كه مهم ترين اهداف اين مؤسسه شناسايي بانوان عكاس، ارتقاء سطح كمي و كيفي هنر عكاسي بانوان و انجام تحقيقات تصويري در خصوص زندگي زنان و كودكان كشور است.

     به گفته وی از آنجا كه هنر عكاسي هنر گراني است ، بزرگ‌ترين مشكل اين انجمن تهيه ملزومات عكاسي است و چون هنوز در كشور ما شايسته سالاري نيست ،متأسفانه با آمدن دوربين‌هاي ديجيتالي تعداد عكاسان زياد شده و جايگاه عكاسان حرفه‌اي هنوز مشخص نيست، همچنين از طرف دولت هم حمايتی از هنر عكاسي به صورت عام و از بانوان عكاس به صورت خاص وجود ندارد كه البته خانم اباذري اميدوار است كه با تشكيل انجمن ملي كه در دست تأسيس است ،اين مشكل حل شود.

     مدير عامل مؤسسه انجام پروژه‌هاي مربوط به موضوعاتي در مورد زنان و كودكان كشور را از جمله اهداف آينده اين مؤسسه عنوان كرد.

     خانم اباذري در جواب به سؤال ما در مورد ارتباط با مردم و نهادهاي دولتي گفت:  از آنجا كه مردم بيشترين مشوق‌ها و بيننده‌هاي ما هستند، ارتباط بسيار خوبي ميان مردم و مؤسسه ما وجود دارد، ولي چون اين مؤسسه عمدتا ً فعاليت هنري انجام مي‌دهد، علي‌رغم استقبال از طرح و ايده‌ها از سوي سازمان هاي مرتبط با مسائل زنان هنوز حمايت مشخصي از طرف دولت  از اين مؤسسه نشده است و ما اميدواريم كه در دولت جديد اين حمايت‌ها بيشتر شود. چرا كه اين هنرمندان هستند كه به واسطه هنري كه دارند در زمينه تبليغ براي هر دولتي از هيچ کاری دريغ نمي‌كنند.

      خانم اباذري آرزو كرد كه در اجلاس كيش تعامل خوبي بين سازمان‌هاي غير دولتي ديگر و سازمان‌ غير دولتي بانوان عكاس به وجود بيايد.