درباره ما

 

بسمه تعالی

شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، تنها شبکه گسترده قانونی در ایران ، از سال 1374 با 76 سازمان عضو کار خود را آغاز کرده ، اکنون دارای بیش ازنهصد سازمان عضو بوده که در عرصه ملی و بین المللی به فعالیتهای خود ادامه می‌دهند. شبکه نخستین سازمان مردمی و داوطلبانه دارای مقام مشورتی از سوی شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل( Ecosoc (است و درحال حاضر کسب مقام ناظر دایم را از سوی سازمان کنفرانس اسلامی ((oicپیگیری می‌کند.

این تشکل دارای ارکان مجمع عمومی، شورای مرکزی و تشکیلات اجرایی است. مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در شبکه است که متشکل از نمایندگان کلیه سازمانهای عضو می‌باشد. شورای مرکزی متشکل از پانزده عضو رسمی، پنج عضو علی البدل و دو بازرس می‌باشد که طبق اساسنامه با رای مجمع عمومی انتخاب می شوند ، در واقع مجمع عمومی قدرت خود را برای سیاستگذاری و برنامه‌های راهبردی در چارچوب اهداف مندرج در اساسنامه به شورای مرکزی تفویض نموده است.

تشکیلات اجرایی شامل رییس، نایب رییس، دبیر و خزانه دار بوده که از سوی شورای مرکزی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و بازرسین نیز طی هر مجمع عمومی(سه سال یکبار)و مجامع سالانه (هر سال یکبار) انتخاب می‌شوند. شورای مرکزی نیز قدرت خود را به رییس و حوزه مدیریتی او که شامل معاونت های آموزش و پژوهش، برنامه‌ریزی و انفورماتیک، ارتباطات داخلی، ارتباطات بین‌المللی، دبیرخانه و روابط عمومی است، تفویض کرده است. از مهمترین فعالیتهای اجرایی شبکه؛ برگزاری مجامع عمومی عادی هر سه سال یکبار، مجامع سالانه هر سال یکبار در فواصل هر مجمع عمومی و مجمع عمومی فوق‌العاده در صورت نیاز (بدون رعایت فواصل زمانی) می‌باشد. منبع درآمد شبکه از محل اخذ و جمع‌آوری حق عضویت از سازمانهای عضو به صورت ماهانه و انعقاد پروژه‌های آموزشی و پژوهشی و ... است.

1ـ اهداف شبکه به شرح زیر است:

1ـ1ـ تبادل تجربیات و اطلاعات تخصصی و توسعه ارتباطات میان اعضای شبکه با یکدیگر و سازمانهای ملی و بین‌المللی در چارچوب قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران.

1ـ2ـ دفاع از کرامت انسانی زن و جایگاه محوری وی در خانواده و جامعه بر مبنای تعالیم عالیه اسلام و سایر ادیان الهی.

1ـ3ـ ارتقای فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی زنان در جامعه.

1ـ4ـ افزایش نقش زنان در صحنه‌های مختلف اجتماعی و برنامه‌ریزی در جهت رفع تبعیض جنسیتی در چارچوب شرع مقدس و قانون اساسی.

1ـ5ـ آگاه سازی جامعه درخصوص زنان و اصلاح نگرشهای موجود.

1ـ6ـ دفاع از حقوق زنان در جامعه و در سطح بین‌المللی و تهیه و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از سوء استفاده‌های فرهنگی، اقتصادی و غیره از زنان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.

1ـ7ـ ارائه مشاوره به نهادهای‌تصمیم‌ساز ملی‌و‌بین‌المللی درجهت رفع موانع قانونی واجرایی اهداف فوق بارعایت منافع‌ملی.

1ـ8ـ برنامه‌ریزی و ارائه راهکار در جهت تأمین حقوق اجتماعی و رفاه و شادابی زنان جامعه در چارچوب شرع مقدس و قوانین و مقررات جاری کشور.

1ـ9ـ هماهنگ نمودن فعالیتهای سازمانهای غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران در روند.

1ـ10ـ انجام آموزش و تحقیقات در جهت اهداف شبکه.

 شبکه فعالیتهای خود را بر مبنای اهداف فوق‌الذکر در چارچوب آموزش، اطلاع رسانی، توانمندسازی و توان افزایی و ارتباطات (ملی و بین‌المللی) انجام می‌دهد. تعامل و تبادل تجربیات و اطلاعات تخصصی و ایجاد ارتباطات بین NGOهای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز از فعالیتهای مهم شبکه به شمار می‌آید.

 2ـ فعالیتهای شبکه براساس ماهیت و جهت‌گیری‌های سازمانهای غیردولتی عضو به شرح زیر است:

ـ سازمانهای آموزشی و پژوهشی (خانواده ـ کودکان ـ جوانان ـ سالمندان)

ـ سازمانهای محیط زیست

ـ سازمانهای ارتباطی و رسانه‌ای

ـ سازمانهای حقوقی بشری

ـ سازمانهای فرهنگی، اجتماعی

ـ سازمانهای بهداشت، درمانی و سلامت

ـ سازمانهای خیریه

ـ سازمانهای علمی و تخصصی

ـ سازمانهای اقلیتهای مذهبی

ـ سازمانهای آسیب‌های اجتماعی و جسمی

ـ سازمانهای ورزشی

ـ سازمانهای اطلاعات و فناوری.

3ـ اعضای شبکه:

ـ بافت سنی از 70-18 سال

ـ بافت تحصیلی از دیپلم تا فوق دکترا

ـ بافت اعتقادی مسلمان و غیرمسلمان

ـ بافت موضوعی به شرح فوق.

4ـ اهم فعالیت ها:

1)   کسب مجوز رسمی از وزارت کشور با نام شبکه ارتباطی سازمانهای غیردولتی زنان

2)   تهیه مکان برای استقرار دبیرخانه شبکه

 

        آموزش و پزوهش

1) تشکیل کارگاههای آموزشی تخصصی پیرامون موضوعات در دست اقدام اعضای شبکه (محیط زیست، مقابله با اعتیاد و برنامه ده ساله)

 2 ) ارائه گزارش های ملی در زمینه فعالیت های در دست اقدام سازمان های عضو با تأکید بر نقش زنان به مجامع      بین‌المللی و نیز حضور کارشناس و تبلیغی فعال در این زمینه.

 3 ) تهیه وتدوین برنامه جامع فعالیتهای سازمانهای عضو به مدت ده سال در زمینه سیاستها و نیز سه ساله اول برای اجرا

 4 ) همکاری وتهیه و تنظیم قانون سازمانهای مردم نهاد و ارائه آن به مجلس

       5 ) انجام تحقیقات در زمینه‌های مربوط به زنان از جمله تدوین دکترین حضرت امام (ره) پیرامون مسائل زنان

  6 ) ارائه طرح پویش اسناد به منظور ایجاد حداقل صدهزار شغل در سال

  7 ) انجام تحقیقات، تحولات، ازدواج و زناشویی در ایران به ویژه استان تهران

  8 )انجام تحقیقات نقش اشتغال در تحولات زناشویی.

 

          برنامه ریزی

 

1)   تلاش دربه‌تصویب‌رساندن  ضرورت آمارگیری از سازمانهای مردم نهاد هر دو سال یکبار توسط شورای عالی آمار

2)   فعالیت مستمر در زمینه تنظیم برنامه در خصوص سازمان های غیر دولتی و مسائل زنان و لحاظ آن در برنامه‌های توسعه کشوری

3)   طراحی  رشته مدیریت غیردولتی در مقطع فوق لیسانس و اجرای آن  پس از به تصویب رسیدن رشته مذکور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4)   طراحی اولیه تشکیل سازمان نظام غیردولتی برای ارائه به دولت و مجلس

5)   ایجاد زمینه فراکسیون مردم سالاری در مجلس شورای اسلامی با امضای 89 نماینده مجلس

6)   تلاش در ایجاد کتابخانه تخصصی منابع NGO ای

 

        تشکیلات

       1)   تشکیل شبکه های استانی شیراز- یزد و کرمان ، موضوعی و تخصصی طبق مفاد اساسنامه

2)   ارتقای کمی سازمانهای عضو از 42 سازمان به بیش از900 سازمان از سال 81 تاکنون

3)   تشکیل جلسات شورای مرکزی در استانهایی که نمایندگانی از آنها در شورای مرکزی شبکه عضو هستند

4)   برگزاری سه مجمع عمومی وسه مجمع سالانه از سال 81 تاکنون

        ارتباطات

      1)   ارائه مجلات سبا

2)   راه‌اندازی سایت شبکه

3)   تلاش در ارتقای سایت شبکه به سمن نیوز

        بین الملل

      1)   کسب مقام مشورتی از سازمانهای ملل (اولین دارنده مقام مشورتی در جمهوری اسلامی ایران)

2)   تلاش در جهت کسب مقام ناظر دایم از سازمان کنفرانس اسلامی ((oic

3)   اعزام نمایندگان برای شرکت در اجلاس های مهم جهانی